Energie

 •  

   

 • Voor alle vragen over het energieverbruik van uw woning

  Wij geven je advies om je energiefactuur te doen dalen. Kom gerust langs met vragen over rationeel energieverbruik in je woning. Je kan bij ons terecht voor praktische en haalbare tips.

  Wie het zelf liever uitzoekt, kan terecht op www.energiesparen.be

  Naast onderstaande tekst kan je hier ook enkele filmpjes bekijken met uitleg van de VREG.

   

  Vergelijk hier de energieprijzen!

  De V-test is een online module van de VREG waarmee je elektriciteit- en aardgascontracten kan vergelijken.

  De V-test staat voor:
  een objectieve vergelijking van de verschillende elektriciteit- en aardgasproducten van alle energieleveranciers in Vlaanderen.
  Een module waarmee je op basis van jouw verbruik berekent hoeveel je het komende jaar zou betalen als je nu een contract afsluit met een leverancier.
  De V-test® wordt maandelijks aangepast met de meest actuele prijzen.

   

  Hoe stap je over?

  Heb je een energiecontract gevonden? Lees hier na hoe je een nieuw contract kan afsluiten.

  AANDACHTSPUNTEN BIJ HET KIEZEN VAN JE ENERGIECONTRACT

  Een contract zoeken via de V-test

  BELANGRIJKE INFO

  In het begin van elke maand komen de nieuwe tarieven online.
  Dit duurt enkele dagen!!

  Kijk pas vanaf de tweede week van de maand zodat je zeker alle tarieven kan raadplegen.

   

  TIP: Bewaar steeds de tariefkaart van je contract.

  De namen van de contracten blijven hetzelfde,
  maar de formule (bij variabele contracten)/het tarief (bij vaste contracten) kunnen maandelijks wijzigen.

  In de tariefkaart staat alle informatie in verband met jouw contract. (formule/tarief, algemene voorwaarden, vaste vergoeding, mogelijke kortingsacties, …)
  Om verschillende contracten te kunnen vergelijken heb je dus de tariefkaart nodig van het contract op het moment dat jij het hebt afgesloten.

  Volgende belangrijke factoren die een invloed hebben de keuze van uw energiecontract worden behandeld:

  • Vast of variabel
  • Formule
  • Duur
  • Vaste vergoeding
  • Zonnepanelen met analoge of digitale meter
  • Sociaal tarief of tijdelijk sociaal tarief
  • Klantentevredenheid

  EEN VAST OF VARIABEL CONTRACT

  EEN VAST CONTRACT

  = gekende prijs per kWh
  = geen invloed bij wijzigende index
  = geen invloed door problemen op de wereldmarkt
  = meer rust bij sterk wijzigende prijzen

  Er zijn weinig vaste contracten op de markt. We moeten ons ook de vraag stellen of deze in deze tijden voordelig zijn.
  Wil je niet wakker liggen over een volgende energiecrisis? Dan kan gemoedsrust de meerprijs wel waard zijn.

   

  EEN VARIABEL CONTRACT

  = prijs per kWh is afhankelijk van de index, dus niet gekend
  = kans dat de prijs verder zakt als de markt blijft stabiliseren
  = kans op onverwachte sterke prijsstijging bij problemen op wereldniveau

   

  Verschillende variabele contracten:

  • MAANDELIJKSE INDEXATIE
   = voordeliger bij dalende prijzen: Je volgt meteen de dalende trend.

   

  • TRIMESTRIËLE INDEXATIE
   = nadelig bij dalende prijzen: Je betaalt nog 3 maanden de hogere prijs.
   = mogelijks voordelig bij hoge prijzen: Je hebt kans dat je de piekprijs vermijdt.
   = mogelijks erg nadelig bij hoge prijzen: Je betaalt nog 3 maanden de piekprijs als de prijs net opnieuw vastgelegd wordt tijdens de piekperiode.

  DE FORMULE – bij variabele contracten

  De prijs van een variabel energiecontract wordt geïndexeerd. Hierdoor kan de prijs schommelen tijdens de contractperiode. Hoeveel deze schommelt is afhankelijk van de gebruikte indexparameter.

  De formule van een variabel energiecontract is altijd op dezelfde manier opgebouwd: (a * X) + b

  • X is de indexatieparameter. (Leveranciers kiezen welke indexatieparameter een contract volgt.)
  • De leverancier bepaalt zelf de waarden a en b.
   • Hoe hoger a is, hoe meer de prijs wijzigt bij een indexstijging of –daling.
   • De winstmarge die de leverancier neemt, b in de formule, is niet indexafhankelijk.

  DE DUUR

  Weet dat je elk contract OP ELK MOMENT kan opzeggen!

  Ook als je een contract hebt met een bepaalde duur.
  Meer info over de mogelijke kosten die hieraan verbonden zijn kan je lezen bij het volgende puntje in verband met de vaste vergoeding. 

   

  • BEPAALDE DUUR – bij variabele contracten
   • Dit kunnen contracten zijn die 1, 2 of 3 jaar lopen.
   • De formule en de voorwaarden die gebruikt wordt tijdens deze afgesproken periode blijft de hele duurtijd dezelfde.
   • Hier heb je prijszekerheid op vlak van de formule, de voorwaarden en de vaste vergoeding.
    Enkel de indexparameter bepaalt de prijsschommelingen.
  • BEPAALDE DUUR – bij vaste contracten
   • Dit kunnen contracten zijn die 1, 2 of 3 jaar lopen.
   • Het tarief en de voorwaarden die gebruikt wordt tijdens deze afgesproken periode blijft de hele duurtijd dezelfde.
   • Hier heb je prijszekerheid op vlak van het tarief, de voorwaarden en de vaste vergoeding.

   

  • ONBEPAALDE DUUR – bij variabele contracten
   • De leverancier kan de formule ten allen tijde wijzigen!
    Dit kan dus een voordelige formule zijn bij de start van het contract, die plots aangepast wordt naar een minder voordelige formule.
    Je zal een bericht krijgen met de aankondiging dat de nieuwe formule bijvoorbeeld vanaf de volgende maand zal worden toegepast.
   • In de tariefkaart zal staan dat de formule gewijzigd zal worden indien de huidige parameters niet langer representatief zijn voor de economische waarde.
   • Hier heb je geen prijszekerheid.
  • ONBEPAALDE DUUR – bij vaste contracten
   • De leverancier kan het tarief en de voorwaarden ten allen tijde wijzigen!
    Dit kan dus een voordelig tarief zijn bij de start van het contract, dat plots aangepast wordt naar een minder voordelig tarief.
    Je zal een bericht krijgen met de aankondiging dat het nieuwe tarief en de nieuwe voorwaarden bijvoorbeeld vanaf de volgende maand zullen worden toegepast.
   • In de tariefkaart zal staan dat het tarief en de voorwaarden gewijzigd zullen worden indien de huidige parameters niet langer representatief zijn voor de economische waarde.
   • Hier heb je geen prijszekerheid, dit ondanks dat je een vast tarief denkt te hebben!

  DE VASTE VERGOEDING

  De vaste vergoeding kan op verschillende manieren worden aangerekend:

  • JAARLIJKS
   • Je betaalt de vergoeding bij de start van je contract.
   • Indien je tijdens de looptijd van dit contract een ander contract afsluit, ben je dit bedrag kwijt.

   

  • EERSTE 6 MAANDEN EN DAARNA DAGELIJKS
   • Je betaalt de vergoeding voor 6 maanden bij de start van je contract.
   • Indien je tijdens de eerste 6 maanden van dit contract een ander contract afsluit, ben je dit stuk van het bedrag kwijt.
   • Verander je in de loop van de 7de maand (of later) van contract, dan betaal je enkel de vaste vergoeding tot de dag dat je kiest het contract te stoppen.

   

  • VOLGENS HET AANTAL DAGEN DAT JE KLANT BENT (= PRO RATA)
   • Verander je van contract, dan betaal je enkel de vaste vergoeding tot de dag dat je kiest het contract te stoppen.

  De vaste vergoeding is een vrij te kiezen kost door de leverancier, dit kan zeer wisselend zijn.
  Er zijn leveranciers die een vaste kost vragen vanaf 10 euro per jaar, bij anderen tot meer dan 70 euro per jaar.

  !! Wil je snel kunnen veranderen van energiecontract?
  Kies ofwel een leverancier met een lage vaste vergoeding ofwel een leverancier waar de vaste vergoeding pro rata wordt aangerekend.

  ZONNEPANELEN MET EEN ANALOGE OF DIGITALE METER

  GEEN ZONNEPANELEN

  • Je kan van energieleverancier veranderen wanneer jij het wenst.

   

  ZONNEPANELEN MET EEN ANALOGE METER (= terugdraaiende teller)

  • Zo dicht mogelijk bij de jaarlijkse meteropname veranderen van energieleverancier.
  • Overal betaal je het prosumententarief.
  • Bij sommige leveranciers moet je een extra forfait betalen! (berekend op basis van vermogen van je omvormer)

  ! Krijgt u binnenkort een digitale meter? Kijk dan ook of de injectieprijs binnen het gekozen tarief voordelig is. !

   

  ZONNEPANELEN MET EEN DIGITALE METER

  • Je kan van energieleverancier veranderen wanneer jij het wenst.
  • Kijk naar de formule voor de te verbruiken elektriciteit. (= te betalen)
  • Kijk naar de formule voor de te injecteren elektriciteit. (= om te krijgen)
  • Prosumententarief is NIET van toepassing.

  ! Wordt de digitale meter bij u geïnstalleerd tijdens de looptijd van uw contract? Dan geldt de injectieprijs zoals deze in uw tariefkaart staat. !

  SOCIAAL TARIEF OF TIJDELIJK SOCIAAL TARIEF

  SOCIAAL TARIEF VOOR ONBEPAALDE DUUR

  • Blijf bij je huidige leverancier.
   Sociaal tarief is bij elke leverancier hetzelfde en is steeds het meest voordelige op de markt.

   

  TIJDELIJK SOCIAAL TARIEF (= BIJ RECHT OP VERHOOGDE TEGEMOETKOMING)

  • Dit loopt tot en met eind juni 2023.
  • Startdatum nieuw energiecontract op 1 juli 2023.

  KLANTENTEVREDENHEID

  • Hecht je belang aan een goede klantendienst bij je energieleverancier?
   Als de leverancier veel sterren krijgt in de V-test, wordt deze als klantvriendelijk, vlot bereikbaar en met weinig klachten aanzien.
  • Staan er geen sterren?
   Dan heeft de leverancier minder dan 5000 huishoudelijke klanten en kon de berekening niet objectief worden gedaan.
   Dit wil dus niet zeggen dat ze een slechte klantendienst hebben.

  BESLUIT

  • Het beste energiecontract bestaat niet…
  • Het blijft voor iedereen een zoektocht.
  • Voor sommige contracten is internet noodzakelijk, soms word je verplicht om via domiciliëring te betalen, wens je enkel groene stroom, wil je de leverancier telefonisch kunnen bereiken, er kunnen 3-maandelijkse voorschotten worden gevraagd (in plaats van maandelijkse) en er zijn zo nog enorm veel verschillen die ervoor zorgen dat een goed energiecontract voor jouw huishouden een zeer persoonlijke beslissing blijft.