Kwaliteit

 • De minimale kwaliteitseisen van een woning

 • Wij informeren je over de minimale kwaliteitseisen waaraan een woning moet voldoen en bekijken wat je kan ondernemen als je woning niet voldoet aan de minimumcriteria. Bij De Woonwinkel kan je steeds terecht voor informatie en advies over ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde, leegstaande of verwaarloosde woningen.

   

  Conformiteitsattest

  Wie in Vlaanderen een woning of appartement verhuurt als hoofdverblijfplaats moet er voor zorgen
  dat deze voldoet aan een aantal minimale kwaliteitseisen zoals bepaald in de Vlaamse Codex Wonen.
  Deze minimale kwaliteitseisen zijn vastgelegd op vlak van stabiliteit, veiligheid, gezondheid, comfort,
  isolatie en brandveiligheid. Concreet wordt er gekeken naar aanwezigheid van rookmelders, gezond
  binnenklimaat, veiligheid van de technisch installaties, veiligheid van trappen en balustrades,
  dakisolatie, dubbele beglazing, aanwezigheid van CO-gevaar, …

  Meer info kan je hier terugvinden.

   

  CO: een stille moordenaar in huis
  CO (koolstofmonoxide) is een gas. Je ruikt het niet, je ziet het niet, je proeft het niet en je voelt het niet. Maar het is gevaarlijk en je kan er zelfs van sterven. In België worden elk jaar meer dan 1000 mensen vergiftigd door CO.

  Elk verwarmingstoestel op kolen, hout, brandstof, stookolie, gas … kan CO uitstoten! Dus ook bij jou thuis loert het gevaar.

  Heb je vragen over het risico op CO-vergiftiging bij je thuis? Contacteer ons gerust. We informeren je over alle risico’s en de maatregelen die je kan nemen!