• Op zoek naar een nieuwe woning?

  • Wij houden lijsten bij van de woningen die te huur staan op internet. Je kan deze bij ons verkrijgen. Je kan bij De Woonwinkel ook terecht voor informatie over de Vlaamse Huursubsidie en een checklist om te controleren of een woning van goede kwaliteit is. Wil je een sociale woning huren? Samen bekijken we de voorwaarden en mogelijkheden. We begeleiden je bij je inschrijving bij de sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor en vullen samen met jou de nodige formulieren in.

    Eigenaars en huurders kunnen bij ons terecht met vragen over de huurwetgeving en de minimumvereisten waaraan een huurwoning moet voldoen. We helpen je verder bij vragen over huurcontracten, de duur van de huurovereenkomst, kwaliteitsvoorwaarden, de indexering van de huurprijs, de verkoop van een verhuurde woning.