NODIGE DOCUMENTEN VOOR DE INSCHRIJVING VOOR SOCIALE HUISVESTING

1) Uw identiteitskaart met gekende pincode

Er is een kopie (van voor- en ommezijde) van de identiteitskaart van alle inwonenden (volwassenen en kinderen) nodig bij de inschrijving voor sociale huisvesting.
Heeft u nog geen identiteitskaart voor uw kinderen? Dan is het ISI+ kaart voldoende.

Er kan ook met uw identiteitsgegevens moeten worden ingelogd om bepaalde gegevens op te vragen. Dit kan met uw identiteitskaart of via de app Itsme.
Kent u uw pincode niet? Vraag dan een nieuwe aan bij uw gemeente- of stadhuis.

 

2)  Uw meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting

U kunt uw meest recente aanslagbiljet op papier gekregen hebben, maar u kunt dit ook steeds digitaal raadplegen.

Dit document is nodig om aan de hand van uw gezamenlijk belastbaar inkomen te bepalen.

HOE DIGITAAL RAADPLEGEN?

3) Overzicht van uw inkomen de laatste 3 maanden

Dit kunnen loonfiches zijn, maar ook attesten van de mutualiteit, de vakbond of het OCMW.

Bij pensioen of FOD sociale zekerheid voor personen met een beperking voldoet een rekeningafschrift.

 

Let op indien u met uw partner komt dat de papieren over dezelfde 3 maanden gaan.

4) Uw huidige huurcontact

U kunt uw huidige huurcontract op papier gekregen hebben, maar u kunt dit ook steeds digitaal raadplegen.

 

HOE DIGITAAL RAADPLEGEN?

  • Digitaal aanmelden op: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public.
  • Log in ‘op je eigen naam’.
  • Kijk bij ‘MIJN WONING’.
  • Klik op ‘Mijn huurcontracten raadplegen’.
  • Klik op het PDF-icoontje om je huurcontract te raadplegen. (zie afbeelding hiernaast)
  • Sla dit op op een USB-stick of e-mail het als bijlage naar jezelf of print het af.
  • De e-mail kan tijdens uw afspraak doorgestuurd worden naar de sociaal adviseur, de USB-stick of de geprinte versie kunt u afgeven.
5) Het bewijs van betaling van uw huidige huur.

Dit kan een rekeningafschrift zijn op papier, maar ook een duidelijk leesbare foto of een print screen van deze betaling die je digitaal bezorgd aan de loketmedewerker tijdens uw afspraak zijn een optie.

6) Attest van invaliditeit

Indien u (of een inwonende) een attest heeft van invaliditeit van minstens 66% kan deze bij de aanvraag voor sociale huisvesting zorgen dat u iets hoger op de lijst terechtkomt.

Graag het origineel meebrengen, tijdens uw afspraak zal hier een kopie van worden genomen.

Onderstaand kunt u een voorbeeld zien van zo’n attest. De ene werd verkregen via het FOD, de andere via de mutualiteit.
Er is slechts één document nodig.

7) Beide partners

Aangezien alle documenten door beide partners moeten worden ondertekend alvorens deze kunnen worden verzonden, vragen we indien mogelijk samen naar de afspraak te komen.