Aanvraagformulier conformiteitsattest

De aanvraag kan enkel gebeuren door:
eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder van de woning.

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

GEGEVENS VAN DE BEWONER

GEGEVENS VAN HET GEBOUW
Adres van het gebouw

BIJGEVOEGDE DOCUMENTEN

Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, doc, docx
Max. bestandsgrootte: 256 MB.

OPMERKING
De burgemeester, de door hem aangestelde technische ambtenaren van de gemeente, IGS De Woonwinkel en de gewestelijke ambtenaren hebben het recht tussen 8 uur en 20 uur het gebouw en de kamers te bezoeken om de conformiteit ervan met de veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen vast te stellen en de naleving van de bepalingen van de Vlaamse Wooncode te controleren. De verhuurder en de huurder zijn verplicht alle nodige inlichtingen te verstrekken om het conformiteitsonderzoek in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren.

Op het einde van de aanvraag vragen we zoveel mogelijk van onderstaande documenten te uploaden. Houd deze documenten klaar alvorens u het formulier begint in te vullen.

  • EPC verslag (indien beschikbaar)
  • Afschrift van een recent keuringsattest inzake elektrische installaties (indien beschikbaar)
  • Afschrift van een recent keuringsattest inzake gasinstallaties (indien beschikbaar)
  • Summier schema van de woning met aanduiding van de lokalen met een slaapfunctie (slaapkamer(s)) (S), lokalen met een kookfunctie (keuken) (K), lokalen met een leeffunctie (leef- en eetkamers) (L), lokalen met een sanitaire functie (WC-lokalen) (WC), (badkamer(s)) (B)


Indien er meerdere woningen in het gebouw zijn:

Summier schema van het gebouw met situering van de woningen (vermeld met nummer of letter), aanduiding van gemeenschappelijke keukens (GK), gemeenschappelijke leefruimten (GL), gemeenschappelijke WC-lokalen (GWC), gemeenschappelijke badkamers of douches (GBD), eventuele fietsenberging ingeval van studentenkamers (F)
Opgelet: eenzelfde lokaal kan meerdere van deze functies bevatten. Wees volledig.